Ажлын байр

Ажилд орохыг хүсэгчийн анкет

Та шаардлагатай мэдээллүүдийг бөглөнө үү!


1. ХУВИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

2. БОЛОВСРОЛЫН МЭДЭЭЛЭЛ

БОЛОВСРОЛ
Боловсрол Мэргэжил Сургуулийн нэр Хаана Элссэн он Төгссөн он Голч
Заавал оруулна уу!!!
Нэмэх
ГАДААД ХЭЛНИЙ МЭДЛЭГ
Хэл Хэлний түвшин
Заавал оруулна уу!!!
Нэмэх
ПРОГРАМ ХАНГАМЖИЙН МЭДЛЭГ
Ашигладаг програм Ур чадварын түвшин
Заавал оруулна уу!!!
Нэмэх
БУСАД УР ЧАДВАР
Ур чадвар Ур чадварын түвшин Нэмэлт мэдээлэл
Заавал оруулна уу!!!
Нэмэх

3. АЖЛЫН ТУРШЛАГА

АЖЛЫН ТУРШЛАГА
Байгууллагын нэр Үйл ажиллагааны чиглэл Албан тушаал Ажилд орсон Ажлаас гарсан
Заавал оруулна уу!!!
Нэмэх