Асуулт хариулт

Байгууллагын даатгал


Хариуцлагын даатгал

 • Ажил олгогчийн хариуцлагын даатгал
 • Байгууллагын ерөнхий хариуцлагын даатгал
 • Барилга угсралтын хариуцлагын даатгал
 • Мэргэжлийн хариуцлагын даатгал

Эд хөрөнгийн даатгал

 • Гадаад ачаа тээврийн даатгал
 • Дотоод ачаа тээврийн даатгал
 • Тээврийн хэрэгслийн даатгал
 • Хүнд даацын тээврийн хэрэгсэл, машин механизмын даатгал
 • Эд хөрөнгийн даатгал

Эрүүл мэнд, гэнэтийн ослын даатгал

 • Гэнэтийн ослын даатгал
 • Эрүүл мэндийн даатгал

Хэрэв та өөрийн байгууллага, ажилтнууддаа даатгал сонирхож буй бол (энд) дарж бүтээгдэхүүнүүдтэй танилцан үнийн санал авах хүсэлтээ үлдээх боломжтой. Танай байгууллагад тохирох бүтээгдэхүүн үйлчилгээний саналыг танд танилцуулахаар Даатгалын менежер эргэн холбогдох болно.

Та юун түрүүнд танай байгууллагыг хариуцсан Даатгалын менежерт мэдээллэж заавар зөвөлгөө авах ба шаардлагатай нөхөн төлбөрийн материалуудыг нөхөн төлбөр хүссэн албан бичгийн хамт бүрдүүлэн өгнө.
Даатгалын гэрээгээ хэрхэн цуцлуулах вэ


Гэрээ цуцлах хүсэлтийг зөвхөн даатгалын гэрээн дээрх үндсэн даатгуулагч гаргах ба хураамжийн буцаан олголт авах дансны дугаар тус харилцагчийн данс байх юм.

 • Гараар бичсэн өргөдөл
 • Даатгалын гэрээ
 • Банк болон ББСБ -с зээлээр тээврийн хэрэгсэл худалдан авч даатгал хийлгэсэн бол зээл хаасан албан бичиг эсвэл зээл хаасан дансны тамгатай хувилбарыг илгээх шаардлагатай.Нөхөн төлбөр хэрхэн авах вэ


 • Алхам 1 - Нөхөн төлбөрийг материал бүрдүүлж даатгалд илгээх (даатгалын төрлөөсөө шалтгаалж бүрдүүлэх материал өөр өөр байна. Та 7599-1100 дугаарт хандан дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах боломжтой)
 • Алхам 2 - Нөхөн төлбөрийн материалтай танилцаж хянах
 • Алхам 3 - Нөхөн төлбөрийн шийдвэр гаргах
 • Алхам 4 - Даатгуулагчийн дансанд нөхөн төлбөрийг шилжүүлэх

 • Та манай Мөнх Тауэр оффист өөрийн биеэр хүрэлцэн ирж бүрдүүлсэн нөхөн төлбөрийн материалаа өгөх боломжтой.
 • Та нөхөн төлбөрийн материалаа info@munkhdaatgal.mn хаяг руу имэйлээр илгээх боломжтой.

Та харгалзах нөхөн төлбөрийн маягтаа доорх маягтуудаас татаж авна уу.

 • Тээврийн хэрэгслийн даатгал (маягт татах)
 • Жолоочийн хариуцлагын даатгал (маягт татах)
 • Гэнэтийн ослын даатгал (маягт татах)
 • Эд хөрөнгийн даатгал (маягт татах)
 • Гадаадад зорчигчийн гэнэтийн ослын даатгал (маягт татах)Ослын үед авах арга хэмжээ


 • Ослын газраас хөдлөхгүйгээр нэн даруй даатгагч руу 7599-1100 утсаар мэдэгдэж чиглэл авна уу.
 • Даатгуулагчтай холбогдох боломжгүй үед: Ослын газраас хөдлөхгүйгээр тухайн орчин нөхцөл, ослын учир шалтгааныг нотлохуйц зураг, бичлэг хийж баримтжуулах ёстой ба даатгагчтай утсаар холбогдох боломжтой болсон даруй холбогдож мэдэгдэнэ.
 • Замын цагдаагийн 124 дугаарт залгаж дуудлага өгнө үү.

 • Замын цагдаагийн 124 дугаарт залгаж заавал дуудлага өгөх
 • Холбогдогч талуудын буруутай нь тогтоогдоогүй, маргаантай байгаа бол цагдаа ирж буруутай этгээдийг тогтоосны дараа буруутай талын даатгалыг дуудах
 • Манай даатгуулагчийн буруутай үйлдэл бол ослыг баримтжуулсан зургийг 8 талаас авч, 2 минутын бичлэг заавал хийнэ.
 • ЗЦ/ТЗЦ очих хүртэл (Замын хөдөлгөөнд саад болоогүй тохиолдолд Шуурхай дуудлагын алба очих осол бол очих хүртэл) ослын газраас хөдлөхгүй, орчин нөхцлийг өөрчлөхгүй байхыг анхаарах. ЗЦ/ТЗЦ-ын хэмжилтээр хөдөлсөн бол Шуурхай дуудлагын алба очих хүртэл хохирлын үнэлгээ хийлгэхгүй байхыг анхаарах
 • Эвдрэлийн байдал өндөр бол ЗЦ/ТЗЦ-даа хандаж хэргийн газрын "АКТ" тавиулахыг зөвлөх, ингэснээр НТ хурдан шийдэгдэхэд нөлөөлдөг болно
 • ЗЦ/ТЗЦ-аас "Тодорхойлолт", "Ослын үеийн гар зураг" болон АКТ тавьсан тохиолдолд "Ослын газрын үзлэгийн тэмдэглэл, Акт" -ийг заавал авахыг анхаарах

 • Та хамгийн түрүүнд түргэн тусламжийн 103 дугаарт болон ЗЦ-ын 124 дугаарт залгаж заавал дуудлага өгөх
 • Хохирогчийн биеийн байдал муу байвал өөр ТХ-ээр яаралтай эмнэлэгт хүргэж, анхны тусламж үзүүлэх
 • Цагдаа болон түргэн тусламж очих хүртэл ТХ-ийг ослын газраас хөдөлгөхгүй, орчин нөхцлийг өөрчлөхгүй байхыг анхаарах,
 • Ослын газрын орчин нөхцлийг тод харуулсан зургийг 8 талаас холбогдогчийг болон зам байдлыг оруулсан байдлаар алслан авах
 • ЗЦ-аас "Ослын гар хэмжлт", "Ослын газрын үзлэгийн тэмдэглэл", "Шүүхийн шинжээчийн дүгнэлт", "Прокурорын тогтоол", хэрэв эрүүгийн хэрэг үүссэн бол "Шүүхийн анхан шатны шийдвэр" -ийг хуулбар үнэн тамгатайгаар авахыг анхаарах
 • Осол нь цагдаагийн хэрэг бүртгэлд шилжсэний дараа дахин холбогдож даатгалдаа бүрдүүлэн өгөх материалын жагсаалтыг авах.

 • ЗЦ-ын 124 дугаарт залгаж заавал дуудлага өгөх
 • Ослын газрын орчин нөхцлийг тод харуулсан зургийг 8 талаас холбогдогчийг болон зам байдлыг оруулсан байдлаар алслан авах
 • ЗЦ/ТЗЦ очих хүртэл (Замын хөдөлгөөнд саад болоогүй тохиолдолд Шуурхай дуудлагын алба очих осол бол очих хүртэл) ослын газраас хөдлөхгүй, орчин нөхцлийг өөрчлөхгүй байхыг анхаарах
 • ЗЦ/ТЗЦ-ын хэмжилтээр хөдөлсөн бол Шуурхай дуудлагын алба очих хүртэл хохирлын үнэлгээ хийлгэхгүй байхыг анхаарах,
 • Эвдрэлийн байдал өндөр бол ЗЦ/ТЗЦ-даа хандаж хэргийн газрын "АКТ" тавиулахыг зөвлөх, ингэснээр НТ хурдан шийдэгдэхэд нөлөөлдөг болно,
 • ЗЦ/ТЗЦ-аас "Тодорхойлолт", "Ослын үеийн гар зураг" болон АКТ тавьсан тохиолдолд "Ослын газрын үзлэгийн тэмдэглэл" -ийг заавал авахыг анхаарах

 • ЗЦ-ын 124 дугаарт залгаж заавал дуудлага өгөх
 • Ослын газрын орчин нөхцлийг тод харуулсан зургийг 8 талаас холбогдогчийг болон зам байдлыг оруулсан байдлаар алслан авах
 • ЗЦ/ТЗЦ очих хүртэл (Замын хөдөлгөөнд саад болоогүй тохиолдолд Шуурхай дуудлагын алба очих осол бол очих хүртэл) ослын газраас хөдлөхгүй, орчин нөхцлийг өөрчлөхгүй байхыг анхаарах
 • ЗЦ/ТЗЦ-ын хэмжилтээр хөдөлсөн бол Шуурхай дуудлагын алба очих хүртэл хохирлын үнэлгээ хийлгэхгүй байхыг анхаарах,
 • Эвдрэлийн байдал өндөр бол ЗЦ/ТЗЦ-даа хандаж хэргийн газрын "АКТ" тавиулахыг зөвлөх, ингэснээр НТ хурдан шийдэгдэхэд нөлөөлдөг болно,
 • ЗЦ/ТЗЦ-аас "Тодорхойлолт", "Ослын үеийн гар зураг" болон АКТ тавьсан тохиолдолд "Ослын газрын үзлэгийн тэмдэглэл" -ийг заавал авахыг анхаарахХолбоо барих


Холбоо барих

 • info@munkhdaatgal.mn хаягаар хамтран ажиллах хүсэлт илгээх.
 • Мөнх Даатгал facebook хаягаар холбогдох.

Утас:

7599-1100

Хаяг:

Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, 1-р хороо, 19-р хороолол, Чингисийн өргөн чөлөө 39, Мөнх Тауэр

Өргөдөл, гомдол илгээх:

Утас: 8800-9690, И-мэйл: munkhnasan@munkhdaatgal.mn