Гэнэтийн ослын даатгал

Даатгуулагчийн биед гэнэтийн осолын улмаас эрүүл мэнд, амь насанд учирсан хохирлыг мөнгөн хэлбэрээр нөхөн төлбөр олгодог ач холбогдолтой даатгал юм.


Бүтээгдэхүүний давуу тал

 • 24 цагийн хамгаалалт
 • Монгол улсын нутаг дэвсгэрт бүрэн үйлчилнэ
 • Нөхөн төлбөрөө эмчилгээний зардлаар эсвэл тэтгэмж хэлбэрээр авах боломжтой

Даатгалын үнэлгээ

Даатгалын үнэлгээний хэмжээг талууд харилцан тохиролцож тодорхойлно.

Даатгалын хамгаалалт

1

Байгалийн эрсдэл

Хүчит салхи, цасан ба шороон шуурга, цочих хүйтрэл, хүйтэн бороо, аадар бороо, үер усны аюул, газар хөдлөлт, хөрсний нуралт, гулгалт, гал түймэр, аянга цахилгаан.

2

Ахуйн эрсдэл

Элдэв зүйлд цохиулах, хавчигдах, хавчуулах, унах, түлэгдэх, хөлдөх, осгох, наран цохиулах, угаартах, хорт хийнд хордох

3

Мал амьтны нөлөөллөөр үүсэх эрсдэл

Морь малнаас унах, чирэгдэх, малд дайруулах, мөргүүлэх, өшиглүүлэх, хазуулах, уруулах

4

Үйлдвэрлэл, техникийн холбогдолтой эрсдэлүүд

Автомашин мотоцикл, унадаг дугуй зэрэг авто болон механик автотээврийн хэрэгсэл, төмөр зам, агаарын болон усан замын тээврийн хэрэгслээр зорчих явцад тухайн тээврийн хэрэгсэл онхолдох мөргөлдөх, унах, живэх зэргээс үүдэлтэй осол гэмтэл.

5

Гуравдагч этгээдээс учруулах аливаа эрсдэл

 • Бусдад хорлогдох, зодуулах,
 • Галт зэвсэг, хутга мэс зэрэг зэвсэгт дайралтанд өртөх.


 • Гэнэтийн осолд өртсөн бол нэн даруй эмнэлгийн тусламж авна
 • Үүний дараа даатгагч руу 7599-1100 утсаар мэдэгдэж чиглэл авна уу.
 • Даатгуулагчтай холбогдох боломжгүй үед: Эмнэлгийн тусламж авсан, эмч болон эм тарианы зардал болон эмнэлэгт хэвтэж эмчлүүлсэн баримтжуулах ёстой ба даатгагчтай утсаар холбогдох боломжтой болсон даруй холбогдож мэдэгдэнэ.

 • Алхам 1 - Нөхөн төлбөрийн материал бүрдүүлж даатгалд илгээх (маягт татах)
 • Алхам 2 - Нөхөн төлбөрийн материалтай танилцаж хянах
 • Алхам 3 - Нөхөн төлбөрийн шийдвэр гаргах
 • Алхам 4 - Даатгуулагчийн дансанд нөхөн төлбөрийг шилжүүлэх

Даатгагч дараах тохиолдлууд болон түүнээс учирсан хохирлын даатгалын нөхөн төлбөрийг бүрэн буюу зарим хэсгийг олгохоос татгалзана. Үүнд:

 

 • Даатгуулагч санаатайгаар хохирол учруулсан буюу даатгалын тохиолдол бий болох нөхцөл, орчныг бүрдүүлсэн;
 • Гэрээнд тусгаагүй эрсдэл, шалтгааны улмаас учирсан даатгалын тохиолдол;
 • Даатгуулагч гэрээгээр хүлээсэн үүргээ биелүүлээгүй болон хураамж төлөөгүй;
 • Даатгал хийлгэхдээ эсвэл нөхөн төлбөр авахдаа худал хуурмаг мэдүүлэг өгсөн, хуурамч бичиг баримт бүрдүүлсэн, бүрдүүлэхийг завдсан;
 • Гэмт хэрэг үйлдсэн буюу үйлдэхээр завдсан бөгөөд түүний хор уршгийн улмаас даатгалын тохиолдол бүрдсэн;
 • Жирэмслэлт, хүүхэд төрүүлэх, үр хөндүүлэхтэй холбогдсон осол гэмтэл;
 • Эрхтэн шилжүүлэхтэй холбогдсон осол гэмтэл;
 • Ердийн өвчлөл, халдварт өвчин, архаг хууч, өвчний үр дагавар;
 • Сэтгэл санааны саатал, эсвэл мэдрэлийн өвчин, цус харвах, унах татах өвчин (энэ нь ослоос шалтгаалаагүй бол)
 • Даатгуулагч даатгалд хамрагдахаас өмнө учирсан ослын сэдрэл, улмаас олсон гэмтлийн урхаг, хор нөлөөг эдгээх, сэргийлэх үүднээс дахин эмчилгээ хийлгэж эмнэлэгт хэвтсэн, сувилалд сувилуулсан амбулатори болон гэрээр эмчлүүлсэн бол;
 • Согтууруулах ундаа, мансууруулах бодис хэрэглэсэн үедээ тээврийн хэрэгслийг жолоодсон, согтууруулах ундаа, мансууруулах бодис хэрэглэсэн;
 • Мэргэжлийн спортоор хичээллэх үед авсан бэртэл, гэмтэл;
 • Гэрээнд өөрөөр заагаагүй бол Монгол Улсын нутаг дэвсгэрийн гадна учирсан даатгалын тохиолдолы;
 • Даатгалын тохиолдол болсон нь нотлогдоогүй болон нотлох боломжгүй;
 • Дайн байлдаан, үймээн, самуун, бослого, хөдөлгөөн, ажил хаялт, нийгмийн эмх замбараагүй байдал, улс төрийн шинж чанартай үйл ажиллагаа, төрийн эргэлт, террорист үйл ажиллагааны үр дагавар
 • Мин, тропед, бөмбөг эсвэл бусад тэсрэх бодис, байлдааны зэвсгийн үйлчилгээнээс үүдэлтэй хохирол
 • Цацраг идэвхт, хими, химийн хорт, биологи, био-химийн бодис, түүний бохирдолт болон түүнээс үүдсэн үр дагавар, түлш болон түүний шаталтаас ялгарсан хог хаягдлын шууд болон шууд бус үр дагаврын чанартай үйлчлэл;


Иргэдийн даатгал

Эрүүл мэнд, гэнэтийн ослын даатгал