Хүүхдийн даатгал

Таны хүүхдийг учирж болзошгүй гэнэтийн ослоос улбаатай санхүүгийн эрсдэлд орохоос хамгаалах даатгал.


Бүтээгдэхүүний давуу тал

  • 24 цагийн хамгаалалт
  • Монгол улсын нутаг дэвсгэрт бүрэн үйлчилнэ
  • Нөхөн төлбөрөө эмчилгээний зардлаар эсвэл тэтгэмж хэлбэрээр авах боломжтой

Даатгалын үнэлгээ

Даатгуулж буй хүүхдийн эцэг эх, халамжлагч тогтооно

Даатгалын хамгаалалт

1

Байгалийн эрсдэл

Хүчит салхи, цасан ба шороон шуурга, цочих хүйтрэл, хүйтэн бороо, аадар бороо, үер усны аюул, газар хөдлөлт, хөрсний нуралт, гулгалт, гал түймэр, аянга цахилгааны улмаас бэртэж гэмтэх

2

Ахуйн эрсдэл

Элдэв зүйлд цохиулах, хавчигдах, хавчуулах, унах, түлэгдэх, хөлдөх, осгох, наран цохиулах, угаартах, хорт хийнд хордох

3

Мал амьтны нөлөөллөөр үүсэх эрсдэл

Морь малнаас унах, чирэгдэх, малд дайруулах, мөргүүлэх, өшиглүүлэх, хазуулах

4

Зам тээврийн ослоос үүдэлтэй эрсдэл

Авто осолд өртөх, мөргүүлэх, дайруулах, унах, живэх
Иргэдийн даатгал

Эрүүл мэнд, гэнэтийн ослын даатгал