Онлайн даатгал

1. Хүүхдийн даатгал
2. Үнийн санал
3. Хувийн мэдээлэл
4. Төлбөр

Даатгуулах хүүхэд

Даатгуулах хүүхдийн тоог сонгоно уу...1 хүүхэд
2 хүүхэд
3 хүүхэд
4 хүүхэд
5 хүүхэд
6 хүүхэд
Үргэлжлүүлэх

Үнийн санал

Та даатгалын мэдээлэлтэй танилцана ууБагц I
Багц II
Багц III
Хамгаалалтын дүн
1,000,000 төг
Багцын үнэ
10,000 төг
Даатгах хугацаа
1 жил
Даатгал эхлэх өдөр
2024-06-22
Хамгаалалтын дүн
5,000,000 төг
Багцын үнэ
50,000 төг
Даатгах хугацаа
1 жил
Даатгал эхлэх өдөр
2024-06-22
Хамгаалалтын дүн
10,000,000 төг
Багцын үнэ
100,000 төг
Даатгах хугацаа
1 жил
Даатгал эхлэх өдөр
2024-06-22
Үргэлжлүүлэх
Буцах

Хүүхдийн мэдээлэл

Та хүүхдийн мэдээллээ бөглөнө үү.Хүүхэд 1Хүүхэд 2Хүүхэд 3Хүүхэд 4Хүүхэд 5Хүүхэд 6Үргэлжлүүлэх
Буцах

Асран хамгаалагчийн мэдээлэл


Гэрээний нөхцөлҮргэлжлүүлэх
Буцах

Төлбөр